Nicolo Tartaglia, »Nova Scientia«, Holzschnitt (1537)

Nicolo Tartaglia, »Nova Scientia«, Holzschnitt (1537)