»Autopoiesis« von Ken Rinaldo, Foto: © Yehia Eweis

»Autopoiesis« von Ken Rinaldo, Foto: © Yehia Eweis